ក្រុមហ៊ុន​ .ភី .អិល .អិម នាំចេញ នាំចូល ​ P.L.M Import Export Company

-មានរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់
​​​  +(កោះកុង -  ភ្នំពេញ)  (ភ្នំពេញ  - កោះកុង) 

+(កោះកុង -  ខេត្តព្រះសីហនុ) (ខេត្តព្រះសីហនុ -កោះកុង)

+(ខេត្តព្រះសីហនុ-ភ្នំពេញ)
+(កោះកុង - ​ ខេត្តកំពត)  (ខេត្តកំពត  - កោះកុង)   
-មានទទួលរត់ការនាំទំនិញចូលនិងនាំចេញ
-មានលក់ស៊ីម៉ង់តិ៍
-មានលក់ឥដ្ឋ  1ដុំ​​ 260រៀល
-មានលក់ថ្ម    1ម៉ែត្រគីប  111520រៀល
-មានលក់ខ្សាច់
1ម៉ែត្រគីប​  33000រៀល
 
សេវាកម្មទាំងអស់មានតំលៃល្អគួរជាទីពេញចិត្ត

សូមទំនាក់ទំនង

T
EL . 035 643 3332
           088 388 5888
..............................................................................       ​